Waarom ik lid van de Rotary ben?

Kees-Jan van der Made

Toen ik in 2010 benaderd werd om lid te worden van Rotary had ik geen goed beeld wat dit zou inhouden. Mijn gezin en bedrijf namen in die tijd bijna alle aandacht in beslag. De gemêleerdheid van het gezelschap en het gevoel van vriendschap en verbondenheid van de clubleden tijdens de kennismakingsavonden spraken mij erg aan en

Lees meer....

Waarom ik lid van de Rotary ben?

 

Dita Steijn

Rotary is voor mij een middel om meer verdieping te bewerkstelligen op allerlei manieren. Een maatschappelijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld groepen die dat nodig hebben, van gedachten wisselen over ethische zaken, in aanraking komen met andere vertegenwoordigers van beroepsgroepen buiten je eigen professie om.

 Lees meer.....

Waarom ik lid van de Rotary ben?

Jelle van der Meulen

Vanuit mijn werk als belastingadviseur kom ik contact met heel veel verschillende beroepsgroepen. Maar de fiscaliteit staat daarbij veelal centraal. Bij Rotary ontmoet ik ook weer die verschillende beroepsgroepen maar praten we over hele andere onderwerpen vanuit ieders discipline. Dat contact, waarbij je ervaringen uitwisselt in een ongedwongen  en ontspannen sfeer

 Lees verder.....

Rotary is een serviceorganisatie.

Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: 'Service above Self'.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 32.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. De organisatie rust op vijf pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

Jaarlijks worden één of meerdere maatschappelijk goede doelen gekozen waar de support vanuit de Rotaryclub Drachten-de Wouden in dat jaar naar toe gaat. Regelmatig komen hiervoor aanvragen bij ons binnen waaruit dan een selectie gemaakt wordt. Heeft u suggesties of vragen: laat het ons dan weten! 

Rotaryclub Drachten-de Wouden heeft momenteel 28 leden en wil graag haar ledenbestand uitbreiden om ook in de toekomst haar activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Degenen die wij hiervoor zoeken zijn gemotiveerde mensen die zich willen inzetten om in clubverband een maatschappelijke bijdrage te leveren aan gestelde doelen.

Met vriendelijke groet, Rotaryclub Drachten-de Wouden

 

Projecten en acties


 • Rotaryclub Drachten-de Wouden en Rotaryclub Umhlanga (Z-Afrika) hebben in 2010 het Matching Grant project "I-Care" bij Rotary International ingediend en hiervoor toendertijd het groene licht gekregen.

  Doel is financiu00eble ondersteuning te leveren aan de non-profit organisatie 'I-care' die kansarme, dakloze straatjongeren opvangt, rehabiliteert en scholing geeft. Het geheel vindt plaats binnen 3 opeenvolgende groepen in een opvangtehuis. De kosten van de inrichting van de woning, sanitaire voorzieningen, kleding, medische zorg, scholing, leermiddelen en transport worden vanuit dit project gefinancierd.

  In de provincie Kwa Zulu Natal ondersteunt Rotaryclub Drachten-de Wouden het project 'Food Tunnel'.

  Dit project legt zich toe op het insectenvrij kweken van gewassen waardoor de kwaliteit en voedingswaarde aanzienlijk toeneemt. Daarnaast worden  zuiveringsinstallaties voor drinkwater gebouwd. De combinatie levert voor vele dorpen in u00e9u00e9n van de armste gebieden in Zuid-Afrika een positieve wending op met betrekking tot ondervoeding en herstel van (inheemse) ziekten.

   


 • Rotaryclub Drachten-de Wouden helpt bij restauratie skûtsje 'De Jonge Trijntje'.

   

  Op zaterdag 13 september overhandigde Rob Meppelink als voorzitter van Rotaryclub Drachten- de Wouden tijdens de Monumentendag aan mevrouw Rienkje van Boekel van Stichting ‘De Jonge Trijntje’  een cheque ter waarde van € 2.750,- waardoor het mogelijk werd om een nieuw roer en helmhout voor dit skûtsje te kunnen maken.

  De restauratie van ‘de Jonge Trijntje’ (op de werf van O.H. van der Werff aan de Buitenstvallaat in Drachten) is hiermee weer een stap verder gekomen. Ook vorig jaar heeft Rotaryclub Drachten-de Wouden € 4.000,- aan de restauratie van dit bekende skûtsje, dat in 1909 door de overgrootvader van Haiko van der Werff in Drachten is gebouwd, bijgedragen. De romp is vrijwel in de originele staat hersteld hetgeen deels in een leerwerktraject met studenten van ROC de Friese Poort is verricht. Klaas Adema, die als skûtsjeschipper een belangrijke bijdrage levert bij de restauratie van het houtwerk van De Jonge Trijntje, heeft het roer en helmhout gemaakt. Na voltooiing zal het skûtsje zowel voor toeristische- alsmede educatieve en sociaal-culturele evenementen in de regio inzetbaar zijn waarmee de cirkel met de doelstellingen van Rotary weer rond is.

 •  

   

  Op zaterdag 10 september 2016 organiseerde de                  Stichting FLY4U op de airstrip van Drachten voor het 5de jaar

                                                           'de Vliegdag met en voor kinderen'

  Zo'n 120 kinderen/jongeren, die opgroeien in behandelgroepen en gezinsvervangende tehuizen in Friesland en Overijssel, hebben zaterdag 10 september 2016 onder optimale weersomstandigheden een rondvlucht gemaakt vanaf vliegveld Drachten. Het was voor Stichting FLY4U de vijfde keer om deze grote vliegdag te organiseren. Stichting FLY4U wist ook deze dag weer dusdanig in te richten dat elke deelnemer een onvergetelijke ervaring heeft op kunnen doen waarbij de dag, net als voorgaande jaren, niet alleen in het teken stond van vliegen en luchtvaart maar vooral ook van ontspanning! Op het vliegveld waren vele soorten attracties en workshops waar een ieder naar hartelust gebruik van kon maken. Ook was er de mogelijkheid om een ritje door de omgeving te maken in één van de vele oldtimers, sportwagens en special cars. Mede dankzij de inzet van ruim 150(!) vrijwilligers die op allerlei activiteiten zowel in de lucht alsmede op de grond waren ingezet, is ook deze dag weer een werkelijk succes geweest.

  De sponsoring van deze dag werd wederom deels door Rotaryclub Drachten-de Wouden verzorgd door hieraan een bedrag van €2.000,- te doneren.  Tevens waren een aantal Rotaryleden als vrijwilliger aanwezig om de organisatie van 'extra handen' te voorzien.

       

   
   
   
 • Rotaryclub Drachten-de Wouden organiseerde op 20 juni 2017 voor de 14de keer de jaarlijkse Pramenregatta op het Pikmeer bij Grou.  Start en finish waren traditiegetrouw bij restaurant 'De Vrijheid'.

  Ook vrijwel tradietiegetrouw was het mooie weer en dit keer met een flinke bries. Er kon dus echt op het scherpst van de snede worden gevaren! In een enkel geval leidde dit tot 'boze tongen'(...) Op het starteiland was halverwege de dag weer een gezellig samenzijn met haring en roggebrood. Bij elkaar genomen een geweldige dag!

  Maar liefst veertien pramen van verschillende bedrijven en instellingen kozen 'het ruime sop' om in een onderlinge strijd elkaar de loef af te steken. Ook deze dag leverde buiten een prettig en vriendschappelijk samenzijn wederom een respectabel bedrag op. Een fors deel gaat daarvan naar FLY4U dat op 9 september a.s. weer op Vliegveld Drachten wordt georganiseerd. De overige gelden worden besteed om andere aanvragen mee te kunnen sponseren. 

   
   
   
 • Paul Harris Fellow       

       Tijdens de 7de Lustrumviering op 24 juni 2016 van Rotaryclub Drachten-de Wouden werd   Arij Koets blij verrast door het verkrijgen van de Paul Harris Fellow oorkonde. Deze oorkonde wordt incidenteel uitgereikt aan leden die gedurende vele jaren hun inzet voor en aan de Rotary hebben gegeven.

   

  De oorkonde is vernoemd naar de grondlegger van de Rotary dhr. Paul Percy Harris die op 19 april 1868 is geboren. Op 23 februari 1905 kwamen de eerste leden van de Rotary in Chicago als club bijeen. Intussen is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met ruim 34.000 clubs en 1,2 miljoen leden.

  Arij: van harte gefeliciteerd met deze oorkonde! 

 •  Klussen voor/met Stichting Present

   

  Jaarlijks heeft Rotaryclub Drachten-de Wouden een samenwerkingsverband met Stichting Present waarbij laatsgenoemde een aantal klussen in Drachten benoemd waarbij particulieren, die zelf geen mogelijheden hebben, geholpen worden bij een klus in de woning of buiten in de tuin. 

  Op zaterdag 25 maart waren wederom een tiental Rotaryleden de gehele dag druk in de weer om enerzijnds een schildersklus en anderzijds een tuinrenovatie uit te voeren. De sfeer tussen de RC-leden was goed. Evenzo de verstandhouding tussen de bewoners en 'de klussers'. 

  Voor Rotaryclub Drachten-de Wouden was dit voor het vierde opvolgende jaar dat we weer op een intensieve manier onze krachten hebben gebundeld.