Dierenasiel 1 oktober 2012

De week waarin op 4 oktober Werelddierendag wordt gevierd had voor Dierenasiel De Swinge, onderdeel van de Dierenbescherming, niet beter kunnen beginnen. Rotaryclub Drachten de Wouden bood maandagavond 2 duurzame industriële Miele was- en droogmachines aan t.w.v. € 10.000,00. Rotaryclub Drachten de Wouden heeft met het organiseren van haar jaarlijkse Pramenregatta het hoge bedrag bijeengebracht.
 
Voorzitter van Rotaryclub Drachten de Wouden Stefan van den Berg, overhandigde onder grote belangstelling de bijbehorende plaquette aan Herman Roling, voorzitter van Dierenasiel De Swinge. Samen knipten zij daarna symbolisch het rode lint door, dat de enthousiaste medewerkers van De Swinge om de machines hadden gedrapeerd.
"Rotary is geen club van rokerige achterkamertjes, maar een moderne serviceclub waarvan de leden middenin de maatschappij staan", speechte Stefan van den Berg. "Wij hebben oog voor wat er in de samenleving gebeurt.
Wij zetten ons met veel energie in om fundraising activiteiten te organiseren, zodat wij het geld kunnen besteden aan goede doelen. Wij bedanken natuurlijk ook de deelnemers aan onze Pramenregatta die dit mede mogelijk hebben gemaakt."
 
Herman Roling vertelde erg blij te zijn met dit grote gebaar van Rotaryclub Drachten de Wouden. Hiermee ging een langgekoesterde wens in vervulling.

Pramenregatta 2012

Rotaryclub Drachten de Wouden brengt € 10.000,- bij elkaar.

Rotaryclub Drachten de Wouden organiseerde op 19 juni 2012 de 9e Pramenregatta op het Pikmeer bij Grou. Ondanks de geringe wind was de stemming opperbest. Ieders zeilkwaliteiten werden flink uitgedaagd.

De wedstrijd leverde € 10.000,- op.

Het bedrag wordt aan goede doelen geschonken. Eén daarvan is Dierenasiel De Swinge, die het bedrag gaat besteden aan de aanschaf van een industriële wasmachine.

Groot Drachtster Dictee 2012

Op 19 maart 2012 organiseerde Rotaryclub Drachten de Wouden traditiegetrouw het Groot Drachtster Dictee. Plaats van handeling was evenals voorgaande jaren het Drachtster Lyceum.

Voorgedragen door acteur Rense Westra bogen ruim 50 deelnemers zich over een uitdagende tekst. Enige ervaring met voorgaande edities kwam hierbij zeker van pas!

Evenals in 2011 werd het dictee gewonnen door Ingird Verhoeckx. Voor de tweede maal bemachtigde zij hiermee de door de Drachtster kunstenaar Anne Woudwijk gemaakte wisselbokaal: een miniatuurversie van de Drachtster Kei. 

Individuele competitie:

1e Ingrid Verhoeckx (7 ft)

2e Peter van Helmont (11 ft)

3e Jeanette Houdel (15 ft)

Bedrijvencompetitie:

1e/2e Liesbeth Poortman - Yspeert VWL Advocaten (12 ft) Romana Bremer - Trip Advocaten (12 ft)

2e Peter van Helmont (11 ft) 3e Jeanette Houdel (15 ft)

3e/4e Grietje Varwijk - Rabobank (13 ft) Rick van der Spek - Trip Advocaten (13 ft) 

De opbrengst van totaal € 4000,- kwam dit jaar ten goede aan het project Taalkr8!, een workshopprogramma waarmee middelbare scholen het belang van, maar vooral ook het plezier in taal overdragen aan de leerlingen In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, onder voorzitterschap van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, werd Taalkr8! als project gekozen.

Een fantastich resultaat waarvoor we de deelnemers, sponsoren, donateurs, ondersteunende bedrijven en het Drachtster Lyceum van harte zouden willen bedanken.

 

Taalkr8!

Taalkr8! is een workshopprogramma waarmee middelbare scholen het belang van, maar vooral ook het plezier in taal overdragen aan de leerlingen. Daarnaast heeft Taalkr8! als doel het taalbeleid van de school te verbeteren.

Een Taalkr8!-dag bestaat uit een opening waarin het verhaal van een Taalambassadeur, een ex-laaggeletterde, centraal staat. Daarna volgen de leerlingen workshops waarin zij op een leuke en creatieve manier bezig zijn met taal. Scholen bepalen zelf welke workshops zij aanbieden.

Taal is overal. Ga maar na waar jongeren allemaal met taal te maken krijgen: in tijdschriften, het theorie-examen voor het rijbewijs, songteksten, formulieren, de krant en studieboeken. Om zich te ontplooien hebben jongeren taal hard nodig. Maar hoe brengt u het belang van taal bij uw leerlingen onder de aandacht? En hoe zorgt u ervoor dat ze plezier gaan beleven aan taal? Het project Taalkr8! is hiervoor ontwikkeld.

Waarom Taalkr8! voor middelbare scholen?
Met Taalkr8! wil Stichting Lezen & Schrijven een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden bij jongeren. Dat dit nodig is blijkt wel uit de cijfers:
25% van de kinderen begint aan de basisschool met een taalachterstand van twee jaar en 25% van de kinderen verlaat groep 8 met een leesachterstand van twee jaar.
7% van alle jongeren tussen de 16 en 24 jaar is laaggeletterd
15% van de vijftienjarigen kan onvoldoende lezen om mee te komen in de samenleving
30% van de jongeren op niveau 1 en 2 van het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) is laaggeletterd.
80% van de mbo-docenten vindt dat hun leerlingen, vanwege gebrekkige taalvaardigheden, onvoldoende zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Stichting Lezen en schrijven

In 2004 werd op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden Stichting Lezen & Schrijven opgericht. De prinses zet zich al jaren in voor geletterdheid vanuit de opvatting dat geletterdheid een voorwaarde is voor een gezonde, sterke en duurzame samenleving.

 

Visie
Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht voor elk individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waarin alle burgers actief deelnemen.

Missie
De activiteiten van stichting Lezen & Schrijven zijn er op gericht om:

- de samenleving te laten inzien dat laaggeletterdheid zowel een belangrijk individueel als sociaaleconomisch vraagstuk is, nationaal en internationaal;
- vraagstukken structureel, pragmatisch en gezamenlijk op te lossen door concrete projecten te starten;
- krachten te bundelen door samenwerking tussen organisaties te stimuleren en/of zelf samenwerking tussen relevante spelers tot stand te brengen: van alfabetiseringsorganisaties tot overheidsinstellingen, van maatschappelijke organisaties tot bedrijven;
- brede maatschappelijke aandacht voor geletterdheid te creëren, vast te houden en uit te breiden.

Doelstelling
Stichting Lezen & Schrijven is opgericht met als doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn. Het merendeel van onze activiteiten speelt zich af in Nederland. Andere landen, met name lidstaten van de Europese Unie, weten ons steeds vaker te vinden om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op: www.lezenenschrijven.nl

 

Projecten en acties

 •  

   

  Op zaterdag 23 juni 2018 organiseerde de                  Stichting FLY4U op de airstrip van Drachten voor het 7de jaar

                                                           'de Vliegdag met en voor kinderen'

  Ruim 150 kinderen/jongeren, die als statushouder in Friesland en Overijssel wonen, hebben zaterdag 23 juni 2018 onder prachtige weersomstandigheden een rondvlucht vanaf vliegveld Drachten gemaakt. Het was voor Stichting FLY4U de zevende keer om deze grote vliegdag te organiseren. In 2017 moest het echter i.v.m. de weersomstandigheden tot 2x toe afgelast worden maar dit keer was het dus een 'inhaalslag' met dezelfde doelgroep. Stichting FLY4U wist ook deze dag weer dusdanig in te richten dat elke deelnemer een onvergetelijke ervaring heeft op kunnen doen waarbij de dag, net als voorgaande jaren, niet alleen in het teken stond van vliegen en luchtvaart maar vooral ook van ontspanning! Op het vliegveld waren vele soorten attracties en workshops waar een ieder naar hartelust gebruik van kon maken. Ook was er de mogelijkheid om een ritje door de omgeving te maken met oldtimers, sportwagens en special cars. Mede dankzij de inzet van ruim 170(!) vrijwilligers die op allerlei activiteiten zowel in de lucht alsmede op de grond waren ingezet, is ook deze dag weer een werkelijk succes geweest.

  De sponsoring van deze dag werd wederom deels door Rotaryclub Drachten de Wouden verzorgd door hieraan een bedrag van € 3.000,- te doneren. Tevens waren een aantal Rotaryleden als vrijwilliger aanwezig om de organisatie van 'extra handen' te voorzien.

  Voor een impressie van deze geweldige dag: https://www.facebook.com/FLY4U.stichting/videos/1692721660796058/

        

   

   

   
   
   
   
   
   
 • Rotaryclub Drachten de Wouden organiseerde op 20 juni 2017 voor de 14de keer de jaarlijkse Pramenregatta op het Pikmeer bij Grou.  Start en finish waren traditiegetrouw bij restaurant 'De Vrijheid'.

  Ook vrijwel tradietiegetrouw was het mooie weer en dit keer met een flinke bries. Er kon dus echt op het scherpst van de snede worden gevaren! In een enkel geval leidde dit tot 'boze tongen'(...) Op het starteiland was halverwege de dag weer een gezellig samenzijn met haring en roggebrood. Bij elkaar genomen een geweldige dag!

  Maar liefst veertien pramen van verschillende bedrijven en instellingen kozen 'het ruime sop' om in een onderlinge strijd elkaar de loef af te steken. Ook deze dag leverde buiten een prettig en vriendschappelijk samenzijn wederom een respectabel bedrag op. Een fors deel gaat daarvan naar FLY4U dat op 9 september a.s. weer op Vliegveld Drachten wordt georganiseerd. De overige gelden worden besteed om andere aanvragen mee te kunnen sponseren.

   
   
   
 •                

   

   

   

              16 december 2017: SantaRun Drachten. Een geweldig succes!!            

  Na een leuke muzikale warming-up begon de 'run' [die door enkele kinderen wel erg letterlijk werd genomen...]. De meeste van de ongeveer 200 deelnemers (in alle leeftijden) wandelden echter rustig het parcours, onderweg rondkijkend, een praatje makend en dit alles begeleid door een dweilorkest. Bij de kerk zong het shantikoor - gezeten in een grote oplegger - terwijl de lopers zich tegoed deden aan erwtensoep, koffie, thee en chocolademelk.

  Daarna de uitreiking van de prijzen en het overhandigen van de cheque ter waarde van € 10.000 aan de Voedselbank Smallingerland.

  SantaRun Drachten was een gezamenlijke actie van Rotaryclub Drachten en Rotaryclub Drachten-de Wouden 

   

   

   

   

   

   
   
   
   
 •  Klussen voor/met Stichting Present

   

  Jaarlijks heeft Rotaryclub Drachten de Wouden een samenwerkingsverband met Stichting Present waarbij laatsgenoemde een aantal klussen in Drachten benoemd waarbij particulieren, die zelf geen mogelijheden hebben, geholpen worden bij een klus in de woning of buiten in de tuin. 

  Op zaterdag 7 april waren wederom een tiental Rotaryleden een dagdeel druk in de weer om enerzijds een tuinrenovatie en een schutting te realiseren/plaatsen en anderzijds werd een bewoner geholpen met het afvoeren van overtollig huisraad. De sfeer tussen de RC-leden was goed. Evenzo de verstandhouding tussen de bewoners en 'de klussers'. 

  Voor Rotaryclub Drachten de Wouden was dit voor het vijfde opvolgende jaar dat we weer op een intensieve manier onze krachten hebben gebundeld.

   

 • Drachtster Rotaryclubs sturen shelterboxen naar verwoest Sint Maarten

  De Rotaryclubs Drachten-de Wouden en Drachten helpen mee om shelterboxen te sturen naar de door de orkaan Irma getroffen bewoners op Sint Maarten.

  De verschrikkelijke beelden van het getroffen Sint Maarten na de vernietigende doortocht van orkaan Irma staan nog steeds op het netvlies gebrand. Verwoeste huizen, dakloze mensen en overstromingen waren schering en inslag. De gezamenlijke Rotaryclubs van district Noord-Nederland, waaronder de beide Drachtster afdelingen, gingen na een oproep van hun gouverneur over tot actie en doneerden met elkaar voldoende om het rampgebied in Sint Maarten een groot aantal zogenoemde shelterboxen te schenken. In totaal bieden de Noord-Nederlandse clubs zo’n 130 boxen aan.

  Vat vol hulp

  De ShelterBox is een grote kunststofkist van de gelijknamige organisatie ShelterBox. Deze kist van 185 liter kost 750 euro en wordt gevuld met allerhande levensnoodzakelijke spullen zoals een sterke familietent, gereedschap, waterzuiveringstabletten, dekens, kinderpakketten en slaapmatten. Via hulporganisaties zoals het Rode Kruis en via de VN is het mogelijk deze shelterboxen in korte tijd op de plaats van bestemming te krijgen.

   

 •                         Drachtster Strûntocht 2018

  Na het grote succes van de eerste Drachtster Strúntocht in 2016 zal dit jaar op vrijdagavond 14 december 2018 de tweede Drachtster Strúntocht plaats vinden. Een bijzondere winterwandeling van ongeveer 9 kilometer door Drachten waarbij je langs de route wordt verrast met muziek, kunst, dans, toneel, poëzie en andere ludieke en unieke activiteiten. 

  De wandeling wordt georganiseerd door de Stichting Drachtster Strúntocht, een samenwerkingsverband tussen 4 Drachtster serviceclubs: Lions Livius, Rotary Drachten de Wouden, Kiwanis en Round Table. Website: www.struntocht.nl